Klientu konta “Pulsaar”  lietošanas noteikumi

 

 • 1 Lietošanas noteikumu priekšmets
 • 2 Izmaiņas lietošanas noteikumos
 • 3 Reģistrācija
 • 4 Jūsu reģistrēšanās
 • 5 Atbildība par piekļuves datiem
 • 6 Klientu datu atjaunošana
 • 7 Klienta konta dzēšana
 • 8 Iespējas pašam uzstādīt savu saturu
 • 9 Aizliegtās darbības
 • 10 Pieejas liegšana
 • 11 Datu aizsardzība

 

 • 1 Lietošanas noteikumu priekšmets

(1) AS “SIROWA RĪGA”, reģistrācijas Nr.40003461871, (turpmāk – SIROWA) izveido tiešsaistes veikalu interneta vietnē bepulsaar.lv, kurā klienta konta lietotāji var brīvprātīgi saglabāt savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, informāciju par maksājumu metodēm, norēķinu konta numuru, bankas karti, rēķinu izrakstīšanas un piegādes adresēm un kurā var apskatīt veiktos pasūtījumus. Papildus tiešsaistes veikals piedāvā arī citas iespējas, piemēram, iespēju sniegt atsauksmes par precēm.
(2) Šie lietošanas noteikumi nosaka klientu kontu nodrošināšanu no SIROWA puses un Jūsu klienta konta lietošanu, kad esat kļuvis par reģistrētu klientu, kā arī tiešsaistes veikala lietošanu.

 • 2 Izmaiņas lietošanas noteikumos

SIROWA ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas lietošanas noteikumos. Par šādām izmaiņām SIROWA informēs reģistrētos klientus vismaz 30 kalendārās dienas pirms plānoto izmaiņu spēkā stāšanās. Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Jūs neiebilstat un turpināt izmantot savu klienta kontu pat pēc iebildumu izteikšanas termiņa beigām, tad izmaiņas uzskatāmas par spēkā esošām no iebildumu izteikšanas termiņa beigām. Pret izmaiņām Jūs varat iebilst, dzēšot savu klienta kontu.

 • 3 Reģistrācija

Klienta kontā pieejamo funkciju lietošanai ir nepieciešama Jūsu kā klienta reģistrācija veikalu interneta vietnē bepulsaar.lv. SIROWA ir tiesības atteikt klienta reģistrāciju, nepaskaidrojot iemeslu. Internetveikalā pieejamo preču iegāde ir iespējama arī nereģistrētiem lietotājiem.

 • 4 Jūsu reģistrēšanās

(1) Reģistrēšanās laikā pieprasītā kontaktinformācija un citas ziņas, kuras Jums pieprasa SIROWA, ir jānorāda pilnīgi un pareizi.
(2) Pēc visu pieprasīto datu ievadīšanas SIROWA pārbaudīs šo datu pilnīgumu un ticamību. Ja SIROWA uzskatīs, ka informācija ir pareiza un nepastāvēs citas šaubas, tad SIROWA izveidos Jūsu pieprasīto klienta kontu bez maksas un par to paziņos Jums e-pastā. Pēc tam ir nepieciešams apstiprināt konta aktivizēšanu, dodoties uz e-pastā atsūtīto saiti.

 • 5 Atbildība par piekļuves datiem

(1) Reģistrēšanās gaitā Jums tiks lūgts norādīt individualizētu un unikālu lietotājvārdu un paroli. Ar šiem datiem pēc Jūsu piekļuves aktivizēšanas un apstiprināšanas atbilstoši § 4 (2) Jūs varēsiet pierakstīties klienta kontā. Jūs esat atbildīgs par to, lai lietotājvārds neaizskartu trešo personu tiesības, jo īpaši nosaukumus vai preču zīmes, kā arī nepārkāptu vispārējās pieklājības normas.
(2) Jums vajadzētu izvēlēties drošu paroli. Izveidojot savu paroli, pamatā Jums vajadzētu ievērot turpmāk minētos punktus:

 • Jūsu parolei būtu jāsastāv no vismaz astoņām zīmēm, lielajiem un mazajiem burtiem, skaitļiem un speciālajām zīmēm,
 • Jūsu parole būtu jāmaina vienu reizi trīs mēnešos,
 • katram kontam būtu jābūt savai parolei.

(3) Piekļuves dati, tajā skaitā parole, Jums ir jātur noslēpumā un tiem nav jābūt pieejamiem nepilnvarotām trešajām personām.
(4) Tā ir Jūsu atbildība un Jums ir jānodrošina, ka piekļuve Jūsu klienta kontam ir ekskluzīvi iespējama tikai Jums vai Jūsu pilnvarotajām personām. Ja Jums ir aizdomas, ka nepilnvarotai trešajai personai ir zināmi Jūsu piekļuve dati vai tā varētu tos iegūt, Jums nekavējoties par to ir jāinformē SIROWA, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.
(5) Jūs esat atbildīgs atbilstoši tiesību aktiem par katru izmantošanu un / vai citu darbību, kas veikta, izmantojot Jūsu piekļuves datus.

 • 6 Klientu datu atjaunošana

Jums ir pienākums aktualizēt Jūsu datus (tajā skaitā Jūsu kontaktinformāciju). Ja ir mainījušies Jūsu dati, Jums šīs ziņas nekavējoties ir jāizlabo klienta konta personīgajos iestatījumos.

 • 7 Klienta konta dzēšana

Jūs varat dzēst savu klienta kontu jebkurā laikā. Ja pēc tam vēlaties izmantot personīgo klienta kontu, tad Jums jāreģistrējas no jauna.

 • 8 Iespējas pašam uzstādīt savu saturu

(1) Ciktāl tiešsaistes interneta veikala funkcijas to piedāvā, ievērojot turpmākos noteikumus, Jūs drīkstat veidot tiešsaistes interneta veikala saturu (piemēram, atsauksmes par precēm).
(2) Ievietojot saturu, Jūs piešķirat SIROWA bezmaksas tiesības, ar iespēju nodot tās citai personai, izmantot attiecīgo saturu, jo īpaši saglabāt to SIROWA serveros, kā arī publicēt Jūsu ievietoto saturu un padarīt to publiski pieejamu (piemēram, attēlojot saturu tiešsaistes interneta veikalā).
(3) Ja Jūs dzēšat Jūsu ievadīto saturu no tiešsaistes interneta veikala, tiek zaudētas arī SIROWA iepriekš piešķirtās tiesības to izmantot un nodot. Tomēr mēs joprojām paturam tiesības uzglabāt satura kopijas drošības un / vai pierādīšanas mērķiem.
(4) Jūs esat pilnībā atbildīgs par saturu, ko ievietojat interneta vietnē bepulsaar.lv. SIROWA nepārbauda satura pilnīgumu, pareizumu, likumību, aktualitāti, kvalitāti un piemērotību konkrētajam mērķim.
(5) SIROWA patur tiesības atteikt satura ievietošanu un / vai jau ievietota satura (piemēram, atsauksmes par preci) rediģēšanu, bloķēšanu vai dzēšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja lietotājs, ievietojot saturu, vai pats ievietotais saturs pārkāpj šo noteikumu 9.punktu vai ir tieši pierādījumi, ka būs smags 9.punkta pārkāpums. SIROWA šādā gadījumā, ievērojot tās likumīgās intereses, izvēlas vismazāk ierobežojošo līdzekli 9.punkta pārkāpuma novēršanai.

 • 9 Aizliegtās darbības

(1) Jums ir aizliegtas jebkādas darbības Jūsu klienta kontā, kuru rezultātā tiktu pārkāpti spēkā esošie tiesību akti vai trešo personu tiesības. It īpaši Jums nav ļauts izmantot tādu saturu, ar kuru citi lietotāji vai trešās personas tiktu aizskartas vai apmelotas.
(2) Turklāt, ievietojot savu saturu tiešsaistes interneta veikalā, kā arī sazinoties ar citiem lietotājiem (piemēram, rakstot atsauksmes), Jums ir aizliegtas turpmāk minētās darbības neatkarīgi no tā, vai tās radītu jebkādu tiesību aktu pārkāpumu:

 • vīrusu, Trojas zirgu un citu ļaunprātīgu programmu izplatīšana;
 • surogātpasta vai spamu, kā arī ķēdes vēstuļu sūtīšana;
 • uzmākšanās citiem lietotājiem;
 • aicinājums citiem lietotājiem atklāt paroles vai personas datus, lai izmantotu tos nelikumīgiem mērķiem.

(3) Tāpat ir aizliegtas jebkādas darbības, kas var ietekmēt vienmērīgu tiešsaistes veikala darbību, jo īpaši pārmērīgi noslogot SIROWA sistēmu.
(4) Ja Jums ir zināma nelegāla, ļaunprātīga, noteikumiem pretēja vai citādi neatļauta tiešsaistes veikala izmantošana, tad, lūdzu, paziņojiet ar pietiekami konkrētu norādi uz nelikumīgo lietošanu, rakstot uz e-pastu: [email protected]. SIROWA izskatīs šo lietu un nepieciešamības gadījumā veiks atbilstošus pasākumus.
(5) Ja rodas aizdomas par nelikumīgu un attiecīgi kriminālsodāmu darbību, tad SIROWA ir tiesības un arī pienākums pārbaudīt Jūsu darbību un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas likumā paredzētās darbības. Tādā gadījumā informācija var tikt nodota arī tiesību aizsardzības iestādēm.

 • 10 Pieejas liegšana

(1) SIROWA var īslaicīgi vai pastāvīgi liegt Jūsu piekļuvi lietotāja kontam, ja pastāv tiešas norādes, ka Jūs rīkojaties pretēji šiem lietošanas noteikumiem un / vai spēkā esošajiem tiesību aktiem, un / vai esat tos jau pārkāpis, un / vai ja SIROWA ir jebkāda cita likumīga interese liegt pieeju. Izlemjot par piekļuves liegšanu, SIROWA ņem vērā Jūsu likumīgās intereses.
(2) Īslaicīgās vai pastāvīgās pieejas liegšanas gadījumā SIROWA liegs Jūsu pieeju un par to informēs Jūs e-pastā. Ja pieejas liegšana ir īslaicīga, tad pēc pieejas liegšanas termiņa beigām SIROWA atjaunos Jūsu piekļuvi un paziņos par to e-pastā.

 • 11 Datu aizsardzība

Pie SIROWA kvalitātes standartiem pieder atbildīga rīcība ar klientu personas datiem. Vairāk informācijas par Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar klienta kontu un citām tiešsaistes veikala funkcijām Jūs atradīsiet sadaļā par privātuma politiku.